Mobirise
Hildegard van Bingen

De heilige Hildegard was een begenadigde benedictines uit de middeleeuwen.
Haar leven lang werd ze visionair geleid.
Op die manier ontstonden er allerlei geschriften, over geloof, mystiek en kosmologie maar ook over gezondheid, genees- en natuurkunde.

We nodigen jullie uit om haar beter te leren kennen via deze webstek.

Hildegard gebed

Abonneer u op de Hildegardkoerier

De Hildegard-vriendenkring werd gesticht in de jaren ‘90 van vorige eeuw, met als doel de heilige en haar geschriften bekend te maken bij een breder publiek.

Al vlug werd gestart met een driemaandelijkse Hildegard-koerier die de bedoeling heeft de lezers te helpen bij het begrijpen en toepassen van deze geschriften, in het bijzonder haar natuurgeneeskundige.

Stuur een bericht naar

koerier@hildegardkring.eu
Hildegardkring Ledenadministratie
Rabauwakkers 34, 2360 Oud-Turnhout

Schrijf het lidgeld over

voor Vlaanderen € 20 
voor Nederland en Europa € 24
Rekeningnummer t.a.v. Hildegardkring FV:
IBAN: BE27 1431 1457 3673
BIC: GEBABEBB
Mededeling: Hildegardkoerier 2021

Contacteer ons

Abonnee worden

Driemaandelijks tijdschrift

Redactie Koerier

Hoofdredactie: Mevrouw Rita Samyn

This site was built with Mobirise web theme